BIODATA PEGAWAI BPKAD

 1.  Nama         : Ir. Yosa Rizal, M.T.

            NIP             : 19641027 199203 1 002

           Jabatan        : Kepala Badan

           Golongan    : Pembina Utama Muda IV/c

 

 1.  Nama         : Iswanto, SE., M.S.Ak

             NIP            : 19730606 200003 1 006

             Jabatan       : Sekretaris Badan

             Golongan   : Pembina Tk. I  IV/b

 

 1. Nama           : Fuad Hasan, ST., MT  

           NIP               : 19761027 200212 1 004

           Jabatan          : Kepala Bidang Aset Daerah

           Golongan       : Pembina IV/a

 

 1. Nama         : Dani Primaputra Syukri, SE., MM

           NIP             : 19701218 199112 1 001

           Jabatan       : Kepala Bidang  Perbendaharaan

           Golongan   : Pembina IV/a

 

 1. Nama         : Iwan Chandra Gautama, SE., MM

           NIP             : 19761009 200003 1 005

           Jabatan       : Kepala Bidang Anggaran

           Golongan   : Pembina IV/a

 

 1. Nama         : Kusdandy Kunang, S.Pt

           NIP             : 19800212 200312 1 002

           Jabatan       : Kepala Bidang Akuntansi

           Golongan   : Penata Tk. I  lll/d

 

 1. Nama         : Ahmad Dirmansyah Perwiranegara, ST

            NIP            : 19800901 200212 1 002

            Jabatan       : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

            Golongan   : Penata Tk. I  lll/d

 

 1. Nama         : Oma Jauhari, SE

           NIP             : 19810730 200312 1 004

           Jabatan       : Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD

           Golongan   : Penata Tk. I  lll/d

 

 1. Nama         : Chitra Sari, SE., MM

            NIP            : 19750826 200804 2 003

           Jabatan       : Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

           Golongan   : Penata Tk. I  lll/d

 

 1. Nama         : Niarti, SH

            NIP            : 19780922 200902 2 004

            Jabatan      : Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian

            Golongan   : Penata Tk. I  lll/d

 

 1. Nama         : Atia Utami, SE., MM, Akt., CA

            NIP            : 19720817 201001 2 006

            Jabatan      : Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan

            Golongan   : Penata Tk. I  lll/d

 

 1. Nama         : Peronita, SE

            NIP            : 19780715 201001 2 011

            Jabatan      : Kepala Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran

            Golongan   : Penata Tk. I  lll/d

 

 1. Nama         : Novinda H.E.Simatupang, SE

           NIP             : 19860403 201001 2 014

           Jabatan       : Kepala Sub Bagian Keuangan

           Golongan   : Penata Tk. I  lll/d

 

 1. Nama         : Norfiriza Febrika Fentisari, S. Sos., MM

           NIP             : 19870224 201001 2 015

           Jabatan       : Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

           Golongan   : Penata Tk. I  lll/d

 

 1. Nama         : Wandaya Miftahuddin, SE

            NIP            : 19751208 200212 1 004

            Jabatan      : Kepala Sub Bidang Kebijakan  Anggaran 

            Golongan   : Penata III/c

 

 1. Nama         : Dewi Widowati, S.Sos., M.M

           NIP             : 19790425 200902 2 002

           Jabatan       : Kepala Sub Bidang  Penatausahaan Belanja Langsung

           Golongan   : Penata III/c

 

 1. Nama         : M. Alvin Winandar, S.Kom

            NIP            : 19850115 201001 1 010

            Jabatan      : Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Aset Daerah

            Golongan   : Penata III/c

 

 1. Nama         : Heri Faik, S. Kom., M.M.

           NIP             : 19870306 201101 1 002

           Jabatan       : Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah

           Golongan   : Penata III/c

 

 1. Nama         : Dallu Adhytia, SE.,M.M

           NIP             : 19810509 201101 1 005

           Jabatan       : Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah

           Golongan   : Penata III/c

 

 1. Nama         : Widya Dhari Hasan, S.IP

           NIP             : 19820420 201101 2 011

           Jabatan       : Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran

           Golongan   : Penata III/c

 1. Nama         : Mardi Santosa, A.Md

            NIP            : 19840728 200604 1 006

            Jabatan      : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung

            Golongan   : Penata Muda Tk. I  III/b

 

 1. Nama         : Khasiati, A.Md

            NIP            : 19750917 200003 2 002

            Jabatan      : Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah

            Golongan   : Penata III/c

 

 1. Nama         : Retnowati, SE

            NIP            : 19850323 200501 2 005

            Jabatan      : Pengelola Gaji

            Golongan   : Penata III/c

 

 1. Nama         : Beni Eka Saputra, SH

            NIP            : 19860407 201503 1 002

            Jabatan      : Analis Aset Daerah

            Golongan   : Penata Muda Tk. I  III/b

 

 1. Nama         : Bramasta Singgih, S.Sos

            NIP            : 19910821 201503 1 003

            Jabatan      : Analis Klasifikasi Barang

            Golongan   : Penata Muda Tk. I  III/b

 

 1. Nama         : Selvi Mayrani, SE

            NIP            : 19850518 201503 2 003

            Jabatan      : Penata Muda Tk. I  III/b

            Golongan   : Bendahara

 

 1. Nama         : Rizani, SE

            NIP            : 19630510 200701 1 006

            Jabatan      : Penata Muda Tk. I  III/b

            Golongan   : Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan